Kontakta oss

Ordförande:

Peter Nyman, 050-5622 331, penyman52@gmail.com 

Viceordförande:
Dage Groop, 040 026 0230, dage.groop@gmail.com

Sekreterare:
Björn Palm, 040 580 0957, bjorn.palm@multi.fi

Kassör:
Karl-Gustav Stranden    0400 561340  karl-gustav.stranden@nic.fi

Styrelsemedlemmar:
Alf Forsman
Tommy Forsman
Dan Sandås
Karl-Gustav Stranden

Suppleanter:
Rolf Dahlin
Krister Sundell

Museiefordonsgranskare:
Dage Groop & John Strang

Hedersmedlemmar:
Backman Mats
Dahlin Rolf
Fors Anders
Forsman Alf
Groop Dage
Jåfs Harald
Lund Jarl
Lillkvist Pehr-Johan
Palm Björn
Strandén Karl Gustav
Strang John
Sundell Krister

Månadsmöten:
Information om tid och plats i söndagens minneslista

Talkokvällar:
De flesta måndagskvällar (semester i juli). Annons i söndagens minneslista

Viktiga händelser:
Bothniarundan
Juthbackamarknaden länk:http://juthbackamarknaden.fi/

Mötesplats:
VAGNSLIDRET, Fransvägen 20, Katternö Pedersöre. Tel. (06)729 0022

Föreningens bankkonto:
Pedersörenejdens Andelsbank, FI48 5567 0740 0013 61

Föreningens reg. nr:
111471 och FO nr: 0229888-3

uuuuuuuuuu