Träffar och besök

Månadsträffar 

 

Tidigare träffar och besök

Vasa – och Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap träffades vid Slagfältet i Oravais för samvaro, lekfulla tävlingar samt kaffe.

Totalt deltog 53 bilar.