Vagnshallen

Föreningen hade behov av en ny hall för att kunna visa upp fordon och rekvisita förknippat med veteranfordonshobbyn. Utställningar med föreningens och privata fordon och utrustning kommer att finnas i hallen. Genom samarbete med regionens fordonsägare kommer utställningen att leva och föremålen bytas ut regelbundet.

Hallen behövs också för att föreningen ska kunna ordna kurser, temadagar, träffar och andra publika evenemang kring fordonshobbyn. Evenemangen ordnas såväl för föreningens medlemmar som för allmänheten i landskapet.

Hallen ska användas till att skapa ny verksamhet för föreningen och att utöka samarbetet med föreningar och intresserade. Den nya verksamheten i hallen är en viktig del av föreningens arbete med att värva nya aktiva medlemmar.