Histroria/Nutid

Historia:
Föreningens ändamål är att i Jakobstad med omnejd öka intresset för äldre motorfordon och maskiner av kulturhistoriskt intresse. Föreningen skall stöda sina medlemmar i deras strävanden att tillvarata och restaurera alla slags motorfordon och maskiner av äldre årgång samt befrämja skolning och ekologiskt tänkande inom hobbyn.
Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap r.f. grundades 9.11.1968 av 23 personer vars gemensamma intresse var äldre fordon. Sedan dess har sällskapet vuxit och har nu ca 200 medlemmar. I början hölls klubbträffarna vanligtvis i Sokos Cafeteria eller Svenska Gården men sedan mitten av sjuttiotalet har sällskapet sin egen klubblokal ”Vagnslidret” i Katternö Pedersöre. När Vagnslidret köptes 1977 var det ett gammalt fähus i mycket dåligt skick men efter energiskt talkoarbete gjort av duktiga medlemmar har det varit vår mötesplats, renoveringslokal och vårt uppbevaringsställe. Eftersom trängseln i Vagnslidret med åren blev mer och mer störande och hämmade verksamheten beslöts att vi att vi skulle bygga till. Efter tillbyggnaden har vi gott om utrymme både för umgänge, renovering och lagring av klubbens fordon mm.

Nutid:
I Vagnslidret finns också klubbens förstorade bibliotek med handböcker, uppslagsverk och tidskrifter och dessa står alltid till medlemmarnas förfogande när lokalen är öppen.
Varje måndagskväll samlas ett stort antal medlemmar till talkoarbete i Vagnslidret. Då arbetas det flitigt med Veteranbilssällskapets fordon men dessutom är den sociala samvaron viktig. Vi förbättrar världen, grillar korv, dricker kaffe och har det trevligt tillsammans.
Veteranbilssällskapet brukar varje år bjuda intresserade medlemmar med bättre hälfter på en bussutfärd till något intressant ställe, vanligtvis med anknytning till hobbyn.
Till de trevliga rutinerna är också arrangerandet av Hjulfest med bättre hälfter. Festen har de senare åren varit på hotell Polaris med god mat och trevligt umgänge som de viktigaste ingredienserna.

Medlemskap:
Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap är, som en av 27 andra föreningar, med i Finlands fordonshistoriska centralförbund (SAHK ry). I och med detta medlemskap är vi med och påverkar hobbyn både i Finland och internationellt. SAHK är med i den internationella organisationen FIVA, som är vår topporganisatation som bl.a. bevakar myndigheternas lagförslag i EU. FIVA kämpar för att vi också i framtiden skall få använda våra gamla fordon utan onödiga begränsningar. FIVA:s motto är: Forntidens fordon på framtidens vägar.
Som SAHK-medlemsförmån fås tidningen Automobiili 5 ggr per år, museifordonsgranskningarna är förmånligare. Medlemsavgiften är för tillfället 37€.
WP_000487
Efter hjulfes i vagnslidret
WP_000484
Rekrytering av nya medlemmar i anknytning till olika evenemang