Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Juthbackamarknaden

Årets Juthbackamarknaden framflyttad till augusti 2022 p.g.a. att nödvändiga tillstånd inte kunnat ordnas. Betalda marknadsplatser för år 2020 -2021 flyttas till 2022.

Vi önskar alla välkomna på marknad nästa år!

Marknaden hålls varje år näst sista helgen i augusti från fredag morgon till lördag kl 16. Marknadsplats är området runt Juthbacka herrgård.

Marknaden fick sin början 1979 med en samling för veteranfordonsentusiaster och har utvecklats till landets största loppmarknad med 30 000 besökare.