Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Om oss

Vår förenings syfte är att öka intresset för äldre motorfordon och maskiner. Föreningen stöder sina medlemmar att bevara och restaurera all slags motorfordon och maskiner av äldre årgång och främja skolning och ekologiskt tänkande inom vår hobby. Till förfogande finns ett välutrustat bibliotek med teknisk litteratur och info om de vanligaste fordonen.
 

Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap r.f. grundades den 9 november 1968 av 23 personer vars gemensamma intresse var äldre fordon. I dag har vi omkring 225 medlemmar. 

Sedan mitten av sjuttiotalet har vi vår klubblokal Vagnslidret i Katternö, Pedersöre. Där finns utrymme både för umgänge, renovering och förvaring av klubbens fordon samt ett välutrustat bibliotek.

2017 invigdes Vagnshallen invid Bennäsvägen i Sandsund, Pedersöre. En hall byggd för utställningar och evenemang. Här arrangeras årligen bl.a. en Drive In-utställning och ”Öppet Hus”.

Vi arrangerar flera årligen återkommande evenemang och dyker med jämna mellanrum upp någonstans i regionen med våra vackra åkdon.
Torsdagskörarna ordnar under sommarmånaderna utflykter till intressanta platser varje torsdagskväll. Start från ABC. Alla med entusiastfordon är välkommen med, också icke medlemmar.
Under Bothniarundan i juli samlas folk längs med vägarna för att beskåda fina fordon och tidsenligt utklädda resenärer.
I augusti lockar Juthbackamarknaden omkring 30 000 besökare per år.
Månadsmöten ordnas ofta hos någon lokal entreprenör som kan lära oss mer om något som tangerar vårt intresse.
Vi har också flera andra regelbundna körningar, utställningar och fester.
 
Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap är medlem i Finlands fordonshistoriska centralförbund (SAHK ry) och kan därmed påverkar hobbyn både i Finland och internationellt. SAHK är medlem i den internationella organisationen FIVA, vår topporganisation inom EU som kämpar för att vi skall få fortsätta använda gamla fordon utan onödiga begränsningar. FIVA:s motto är ”Forntidens fordon på framtidens vägar”.
 
Som medlem i Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap får man SAHK:s medlemstidning Automobiili fem gånger per år samt förmånligare museifordonsgranskningar och bilbesiktningar. Medlemsavgiften för 2021 är 42€.

Kontakta oss:

Postadress:
Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap rf
Vestersundsgatan 53, 68620 Jakobstad

Ordförande:
Peter Nyman, 050 5622331, info@jnvbs.fi

Viceordförande:
Rolf Dahlin, 0504685630 rolf.dahlin(at)novia.fi

Sekreterare:
Björn Palm, 040 580 0957, bjorn.palm(at)multi.fi

Kassör:
Karl-Gustav Stranden, 0400 561340  karl-gustav.stranden(at)nic.fi

Styrelsemedlemmar:
Tage Ahlqvist
Tommy Forsman
Per-Olof Ena
Karl-Gustav Stranden

Suppleanter:
Henry Kulla
Michael Åbonde

Museifordonsgranskare:

Dage Groop,  0400 260 230
John Strang,  050 350 3125
Stefan Jåfs, 040 8446105
Tage Ahlqvist, 050 5260915