Kontakta oss

Ordförande:
Peter Nyman, 050 5622331, penyman52(at)gmail.com 

Viceordförande:
Rolf Dahlin, 0504685630 rolf.dahlin(at)novia.fi

Sekreterare:
Björn Palm, 040 580 0957, bjorn.palm(at)multi.fi

Kassör:
Karl-Gustav Stranden    0400 561340  karl-gustav.stranden(at)nic.fi

Styrelsemedlemmar:
Alf Forsman
Tommy Forsman
Per-Olof Ena
Karl-Gustav Stranden

Suppleanter:
Henry Kulla
Tage Ahlqvist

Museiefordonsgranskare:
Dage Groop & John Strang

Hedersmedlemmar:
Backman Mats
Dahlin Rolf
Fors Anders
Forsman Alf
Groop Dage
Jåfs Harald
Lund Jarl
Lillkvist Pehr-Johan
Palm Björn
Strandén Karl Gustav
Strang John
Sundell Krister

Månadsmöten:
Information om tid och plats i söndagens minneslista.

Talkokvällar:
De flesta måndagskvällar (semester i juli). Annons i söndagens minneslista och via E-post

Mötesplats:
VAGNSLIDRET, Fransvägen, Katternö Pedersöre. Tel. (06)729 0022

Föreningens bankkonto:
Pedersörenejdens Andelsbank, FI48 5567 0740 0013 61

Föreningens reg. nr:
111471 och FO nr: 0229888-3