Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Museifordon

Bilar, motorcyklar, mopeder och traktorer som är 30 år gamla eller äldre kan om de är i godkännbart skick efter utförd museifordonsgranskning registreras som museifordon. Fordon som är tillverkade 1991 är alltså de nyaste fordon som kan godkännas år 2022.

Vad krävs för att bli godkänd?

Kort kan sägas att fordonet skall vara helt, rent och snyggt, dvs. i alla avseenden välvårdat. Enbart åldern räcker inte.

Direktiv till dej som skall komma till museifordonsgranskning

 1. Museifordonsgranskarna verkar i enlighet med TrafiCom:s direktiv 1945/208/2007 och de efterföljande TrafiCom-bestämmelserna 8.7.2011. Granskarna följer dessa bestämmelser och granskar att fordonet har det utseende som det ursprungligen haft, granskar restaureringskvaliteten samt avgör om fordonet kan godkännas som museifordon.
 2. Museifordonet är ett minst 30 år gammalt motorfordon som har bevarats i sådant skick att det motsvarar originalskicket eller har restaurerats sakligt. Observera att det är tillverkningsåret som räknas, inte ibruktagningsåret eller årsmodellen. Dessutom skall tillverkningsåret ”gå till ända”.
 3. Undantag från originalskicket kan tillåtas. Museifordonsgranskarna vet vilka undantag från originalskicket som kan godkännas. Undantagen bör vara få och diskreta.
 4. Man kan rådfråga granskarna ifall fordonet har tekniska brister eller synliga avvikelser jämfört med originalutförandet.
 5. Rengör fordonet utanpå, invändigt, under och i motorrummet samt avlägsna onödiga föremål innan du kommer till granskning.
 6. Vid granskningen bör fordonets ägare eller en annan person med kännedom om fordonet och dess bakgrund vara närvarande.
 7. Ta med till granskningen all litteratur som rör fordonet, t.ex. registreringsdokument, dokument om tidigare ägare, bilder från renovering, gamla bilder av fordonet mm., samt fem färgfotografier för arkivering. Fotografierna bör vara tagna snett framifrån på förarsidan. Bilder av hög kvalitet som visar fordonet mot en tidsenlig bakgrund. Kostnad för granskning: 90 € för medlem i SAHK, 160 € för icke medlemmar.
 8. Undvik att montera moderna delar. Försök åstadkomma ett utseende som påminner om originalutseendet. Detta gäller även vid färgval. Använd tidsenliga elkopplingar. Det är ännu rätt enkelt att få tag i den gamla typen som skall lödas. Textilomspunna ledningar kan köpas från föreningen. Alternativt kan moderna färgade elledningar maskeras t.ex. med gammaldags isolerband.

När ditt fordon har registrerats som museifordon bör du hålla följande saker i minnet:

 • Fordonet får ej byggas om.
 • Museifordonsförsäkringen är avsedd för fordon vilka man kör högst 30 dagar per år och enbart för nöjes- och uppvisningskörning. Om du tänker köra mera – ta en vanlig försäkring. MUSEIFORDONET ÄR INGET NYTTOFORDON!
 • Den periodiska fordonsbesiktningen får ske på försommaren oberoende av slutsiffra. Museibilar besiktigas vart fjärde år.
 • Man får köra även på vintern. För museifordon fodras inga vinterdäck, men kör försiktigt.
 • Kör mycket försiktigt eftersom ditt fordon är unikt. Det hjälper inte med en försäkring.

Vad skall jag göra sedan granskarna har skrivit museifordonsutlåtandet?

Reservera (vid behov) tid till besiktning och omregistrering och nämn att det gäller ett museifordon. Kom också ihåg att nämna om du önskar ha de för äldre museifordon avsedda svartvita skyltarna såvida fordonet inte har egna skyltar som du vill bibehålla.(Från 1972 har skyltarna huvudsakligen varit på vit botten). Numera är det också möjligt att få det aktuella fordonets första eller tidigare antecknade registerskyltar, förutsatt att de är lediga. Skyltarna beställs vid besiktningskontoret och de har samma pris som normala skyltar. Sedan skaffar du en museifordonsförsäkring för fordonet. De flesta bolag beviljar dylika försäkringar mot uppvisande av museifordonsutlåtande. Ifall ditt bolag inte godkänner detta bör du komma överens om ändringar av försäkringen genast efter besiktningen. Numera kan vissa försäkringsärenden också skötas på besiktningskontoret. Härefter sker omregistrering/besiktning av fordonet och då behövs både försäkringsintyget och museifordonsutlåtandet. Av museifordonsintygen behåller ägaren originalet (det styvare pappret) medan en kopia som också är försedd med fotografi ges till besiktningskontoret för vidarebefordran till Finlands Fordonshistoriska centralförbund. Den andra kopian arkiveras i besiktningskontoret. Besiktaren noterar på intygens nedersta del att fordonet registrerats som museifordon (därför skall också originalintyget vara med vid besiktningen). Samtidigt noterar besiktaren fordonets registernummer i övre vänstra hörnet av utlåtandet. På baksidan finns regler för användning av museifordon. Läs dem och kom ihåg att ett museifordon inte är något bruksfordon. Ifall du av någon anledning säljer fordonet bör intyget följa med.