Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Project Liv Cruising 2022

En välgörenhetscruising genom nejden för att stöda Project Livs verksamhet söndag eftermiddag den 4 september. Alla med entusiastfordon inbjuds att delta, såväl bilar som mc.

Samling vid Maria Malm i Jakobstad kl 12.00. ACC ordnar försäljning av kaffe. Nina-Brännkärr-Friberg närvarar och informerar om verksamheten.

Start kl. 13.00, rutt via Larsmo, Öja, Kronoby, Lepplax, Bennäs, Sandsund.

Målgång vid Vagnshallen med kaffe och korv. JNVBS ordnar.

Alla fordon betalar en startavgift (20€ per fordon), intäkter från kaffeförsäljning går också till Project Liv.

Möjlighet för besökare vid start, utefter rutten och vid målgång att donera valbar summa via sparbössa/Mobile Pay.