Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Skrotbytardag 25.9.2021

Det blir en skrotbytardag lördagen den 25 september kl 8-16 vid Vagnshallen. Försäljningsrutor hel 5x6m 20€
Halvruta 5x3m 15€.
Begränsat antal platser. Förhandsanmälan för försäljare. Anmälan till info@jnvbs.fi. Sista anmälningsdag 23.9.
Tillfället är till för alla både medlemmar och övriga. Endast fordonsdelar och tillhörande rekvisita till försäljning.