Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap

Vagnslidret

Sedan mitten av sjuttiotalet har vi vår klubblokal Vagnslidret i Katternö, Pedersöre, där vi har utrymme både för umgänge, renovering och förvaring av klubbens fordon samt ett bibliotek.
Varje måndagskväll samlas vi till talkoarbete i Vagnslidret. Då arbetas det flitigt med sällskapets fordon. Men också den sociala samvaron är viktig: vi förbättrar världen, grillar korv, dricker kaffe och har det trevligt tillsammans..

Vagnshallen

Finns på Bennäsvägen 300 i Sandsund, Pedersöre. Vagnshallen invigdes 2017 och fungerar som föreningens lokal för utställningar, skolning och förvaring.

Byggandet av Vagnshallen kunde genomföras tack vare understöd av Leader via Aktion Österbotten. Verksamheten vid hallen utvecklas hela tiden och i framtiden har vi förhoppningar om att den ska bli en samlingsplats för alla med intresse för fordon och fordonshobbyn